Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

O απίστευτος Γολγοθάς της δημοσιογράφου Ευδοκίας Λοϊζου .-Σοβαρά κατάλοιπα ασθένειας (εγκεφαλίτιδας) η οποία προκλήθηκε από τις συνθήκες εργασίας ...


Σε σκάνδαλο εξελίσσεται η υπόθεση της Δημοσιογράφου του ΡΙΚ Ευδοκίας Λοΐζου, η οποία σύμφωνα με απόφαση του τμήματος επιθεώρησης εργασίας, ταλαιπωρείται με σοβαρά κατάλοιπα ασθένειας (εγκεφαλίτιδας) η οποία προκλήθηκε από τις συνθήκες εργασίας που υπήρχαν στους χώρους εργασίας της στο ΡΙΚ, όπως κόπρανα περιστεριών /ζώων, βιολογικοί και χημικοί παράγοντες.

Οι νομικοί την ενημέρωσαν πως όφειλε η Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος μέλος της Ε.Ε., να αναλάβει πλήρως το κόστος περίθαλψης και αποκατάστασης της υγείας της. Δεν έπρεπε καν να αποδείξει την αιτιώδη σχέση της εγκεφαλίτιδας με το ΡΙΚ. Βάσει του Ευρωπαϊκού κανονισμού 988/2009 από τη στιγμή αναγνώρισης της ασθένειας της από κατάλογο επαγγελματικών ασθενειών με ρητή τη διάρκεια του ο οποίος είναι σε ισχύ και εφαρμόσθηκε μάλιστα και στο εσωτερικό δίκαιο της Κύπρου από το τμήμα επιθεώρησης εργασίας, απαλλάσσεται από την απόδειξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ νοσήματος και εργασιακών συνθηκών.

Μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια ταλαιπωρίας και βάναυσης αντιμετώπισης της από τις κρατικές υπηρεσίες σε σχέση με την περίθαλψη της, ενημερώθηκε ότι βάσει σχετικών Ευρωπαϊκών κανονισμών και Νομολογίας του Δικαστηρίου, “σε περίπτωση σοβαρής επαγγελματικής ασθένειας που εκδηλώθηκε και αναγνωρίστηκε στην επικράτεια κράτους –μέλους της Ε.Ε. για την οποία ευθύνη του εργοδότη έχει αναγνωρισθεί από το αρμόδιο τμήμα επιθεώρησης εργασίας, το κράτος όφειλε να υποκατασταθεί στην υποχρέωση του εργοδότη να καλύψει όλα τα έξοδα ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος ζωής, ιδίως λόγω του ότι δεν υλοποίησε πλήρως όλες τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες και ανεξαρτήτως της πρόθεσης της δυνατότητας του να στραφεί κατά του εργοδότη για την ανάκτηση των σχετικών ποσών».

Της υπέδειξαν ότι σύμφωνα με το Δικαστήριο της Ε.Ε. ούτε η ειδική φύση της υγειονομικής περίθαλψης ούτε ο τρόπος που οργανώνεται ή χρηματοδοτείται συνιστούν λόγους εξαίρεσής της από το πεδίο εφαρμογής της θεμελιώδους αρχής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. (Οδηγία 2011/24/ΕΕ, περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης).

Ακόμη και αν η ίδια αποφάσισε να αναζητήσει περίθαλψη σε κράτος μέλος διάφορο του κράτους μέλους ασφάλισης. Και αυτό προκύπτει όπως της τόνισαν και από τη σωρεία ολιγωριών και παραλείψεων εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας που απέληξε στο να μην έχουν μεταφερθεί πλήρως στο εσωτερικό δίκαιο ευρωπαϊκές οδηγίες και της στερούν αποτελεσματική προστασία ως ιδιώτη. Έτσι, έχει ως αποτέλεσμα να υποκαθίσταται αυτομάτως στις υποχρεώσεις εργοδοτών οι οποίοι εκφεύγουν της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Δηλαδή, όποια ποσά και να κατέβαλε η Κυπριακή Δημοκρατία για την περίθαλψη της βάσει κυπριακής νομοθεσίας αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία, αντίθετα βάσει ευρωπαϊκών κανονισμών που υπερτερούν κατ’ εφαρμογή του ευρωπαϊκού Δικαίου θα πρέπει να της επιστραφούν όλα τα χρήματα που κατέβαλε η ίδια. Όπως τονίζουν οι νομικοί από τις Βρυξέλλες, θα πρέπει να την αποζημιώσουν όπως προκύπτει και από τη Συνθήκη της Ε.Ε., για τις παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου. «Η υποχρέωση αποκαταστάσεως των ζημιών που προξενούνται σε ιδιώτες από παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου δεν μπορεί να εξαρτάται από εσωτερικούς κανόνες περί κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ των συνταγματικών πολιτειακών οργάνων.

Ουκ ολίγες φορές η συνάδελφος βρέθηκε αντιμέτωπη με απάνθρωπες συμπεριφορές και ταπεινωτική μεταχείριση από κρατικές υπηρεσίες. Το 2014 την άφησαν άρρωστη στο Λονδίνο και χρειάσθηκε η παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας για να τις καλύψουν τα έξοδα μετά που το θέμα της είδε το φώς της δημοσιότητας.

Το 2014 όταν το ΡΙΚ την παρέπεμψε για σύνταξη ανικανότητας στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, κάποιοι λειτουργοί προσπάθησαν να την παραπέμψουν σε ψυχίατρο για να μην λάβει σύνταξη ανικανότητας λόγω κατάλοιπων εγκεφαλίτιδας αλλά λόγω ψυχογενών παραγόντων, εξυπηρετώντας τα οικονομικά συμφέροντα συγκεκριμένης ασφαλιστικής εταιρείας αλλά και κάποιων εκεί που ευθύνονται για τον μη εκσυγχρονισμό των νόμων σε σχέση με τις επαγγελματικές ασθένειες.

Αυτό που εξόργισε τη Λοΐζου είναι η αμφισβήτηση της κατάστασης της υγείας της. Το ΡΙΚ στο πλαίσιο της δίκης ζήτησε να την αξιολογήσει ο ίδιος ψυχίατρος για τον οποίο έχει μαρτυρίες ότι επιβλήθηκε στο ιατροσυμβούλιο που ακυρώθηκε.
Από τον περασμένο Νοέμβριο ζητά μέσω της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πρόσβαση στον φάκελο της με τα ονόματα των γιατρών για να τα παρουσιάσει στο δικαστήριο, που ωστόσο αρνούνται να της δώσουν.

Διαφαίνεται πως για τα βάσανα της Ευδοκίας ευθύνονται η ημιμάθεια κάποιων για την σπάνια ασθένεια της εγκεφαλίτιδας και η πλήρης άγνοια τους για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Αποφάσισαν όλοι να συνωμοτήσουν, να επικαλεστούν ψυχογενείς παράγοντες μπας και γλυτώσουν όλοι να μην εκτεθούν. Πίσω απ όλα κρύβεται το αλαλούμ των δύο νόμων που παραπέμπουν σε δύο καταλόγους επαγγελματικών ασθενειών. Δεν εκσυγχρόνισαν τον παλαιότερο κατάλογο επαγγελματικών ασθενειών των υπηρεσιών των κοινωνικών ασφαλίσεων του 1980 με τον νεώτερο του τμήματος επιθεώρησης εργασίας του 2007 όπως όφειλαν να πράξουν κατ’ εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Το χειρότερο είναι πως δεν εκσυγχρόνισαν oύτε τον νόμο περί υποχρεωτικής ασφάλισης ευθύνης εργοδότη και καταδίκασαν το κράτος να καταβάλει αποζημιώσεις στη Λοΐζου σε περίπτωση επιδικασμού αποζημιώσεων από το Δικαστήριο στην αγωγή εναντίον του ΡΙΚ που άσκησε το 2011. Επικαλείται τον παλαιότερο κατάλογο των επαγγελματικών ασθενειών του 1980 των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Όπως της τόνισαν οι νομικοί από τις Βρυξέλλες, δεν μπορεί ο νόμος με στενότερο πεδίο εφαρμογής να αναιρεί το νεότερο με ευρύτερο πεδίο εφαρμογής. Βάσει κατ’ εφαρμογής το Ευρωπαϊκό δίκαιο είναι ταγμένο να εξασφαλίζει αποτελεσματική προστασία στον πολίτη.

Αγνοούν τις επιστημονικές γνωματεύσεις

Για την κατάσταση της υπάρχουν γνωματεύσεις που έχουν όλοι ενώπιον τους τόσο του Διευθυντή Ινστιτούτου Νευρολογίας του Λονδίνου ο οποίος είναι και επικεφαλής καθηγητής Νευρολογίας του national hospital for neurology & Neurosurgery, όσο και από ιατρικές βεβαιώσεις γιατρών του Δημοσίου /Διευρυμένων ιατροσυμβουλίων και γιατρού ιδιώτη πνευμονολόγου από τον οποίο το ΡΙΚ ζήτησε να αξιολογήσει την υγεία της επιβεβαίωσε ότι οι απότομοι κορεσμοί οξυγόνου που παρουσιάζει θέτουν σε κίνδυνο την υγεία της δημοσιογράφου.

Ζητά παρέμβαση του Γ. Εισαγγελέα

Η Κύπρος είναι το μόνο κράτος-μέλος της Ε.Ε. που διατηρεί δύο νόμους που παραπέμπουν σε δύο διαφορετικούς καταλόγους επαγγελματικών ασθενειών, ένα για αποζημιώσεις και άλλο για αναγνώριση και πρόληψη, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την οποία κατέχουμε.

Η Ευδοκία Λοΐζου με επιστολή της προς τον Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η οποία κοινοποιήθηκε στον υπουργό Οικονομικών και στον Γενικό Ελεγκτή, ζητά την παρέμβασή του για συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Διαφορετικά, προτίθεται να προχωρήσει σε αγωγή εναντίον της Δημοκρατίας με κατεπείγον προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ε.Ε. και σε καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η δημοσιογράφος ισχυρίζεται ότι από ενημέρωση που είχε, κάποιες υπηρεσίες το 2014 έδωσαν ψευδή στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίπτωσή της, γιατί ενοχλήθηκαν που αποτάθηκε στην επιτροπή Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στην επιστολή της προς τον Εισαγγελέα αναφέρει επίσης πως ο λόγος που δεν προχώρησε σε καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η ευγνωμοσύνη που νιώθει για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την υπουργό Εργασίας και τον υπουργό Οικονομικών, οι οποίοι της έσωσαν τη ζωή, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, όταν το 2015 σεβόμενοι την έκκληση της επιτροπής Αναφοράς τής κατέβαλαν το ελάχιστο ποσό ευθύνης εργοδότη και μπόρεσε να μεταβεί στο Λονδίνο για τη θεραπεία της.

Πηγή: Ο Φιλελεύθερος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου